Malonus ir prasmingas metų užbaigimas, pabaigtų darbų apibendrinimas, naujų projektų aptarimas.