Su dalykiniu vizitu aplankyta didžiausia įmonė Pabaltijo šalyse. Ši kompanija gamina įvairaus profilio alkoholinius gėrimus, eksportas vykdomas gaminamų gaminių ne tik Europoje, bet ir į kitas šalis. Su įmone buvo pasirašyta naujų talpyklų gamybos sutartis. Tikimės glaudaus bendradarbiavimo ir kituose projektuose.