Atkrautos AB „Obelių spirito gamyklai“ spirito fermentavimo talpyklos. Džiaugiamės įgyvendinę šį sudėtingą projektą.